TONGOU nodrošina augstas kvalitātes izplatīšanas aparātus. Sadales aparātu izmanto, lai mērītu un kontrolētu elektroenerģijas sadales ierīci. Tas sastāv no kopnes, sadales iekārtas, aizsargierīces, mērinstrumenta un citiem piederumiem.

Izkārtojumam jāatbilst energosistēmas normālas darbības prasībām, jāatvieglo apkopi, neapdraudot personāla un apkārtējo iekārtu drošību. Sadales iekārtai jāatrodas spēkstacijā, apakšstacijā utt.