Sadales kārba ir paredzēta slēdžu, mērinstrumentu, aizsargierīču un palīgierīču montāžai slēgtā vai daļēji slēgtā metāla vai plastmasas kastē atbilstoši elektroinstalācijas prasībām, lai izveidotu plaši lietotu zemsprieguma sadales kārbu.

Parastā darba laikā ķēdi var ieslēgt vai izslēgt ar manuāliem vai automātiskiem automātiskiem slēdžiem. Kļūmes un anomālijas gadījumā ķēde tiks pārtraukta vai to satrauks iekšēji uzstādītās aizsardzības ierīces.